Subscribe to RSS feed

«

»

VÝUKOVÉ VIDEO O RESUSCITACI PRO LAICKOU VEŘEJNOST

_

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity (MUNI) dokončila ve spolupráci s Českou resuscitační radou a Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje výukový film Kardiopulmonální resuscitace. Film vznikl v rámci projektu Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě a bude využíván pro výuku první pomoci na školách.

VIDEO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE – KLIKNĚTE ZDE

V období do března 2013 bylo DVD s výukovým filmem distribuováno v celkovém počtu 3.900 ks do všech mateřských, základních a středních škol v České republice.

Materiály se shrnutím nových doporučených postupů pro resuscitaci byly dosud prezentovány na 30 odborných akcích pro učitele všech typů škol s celkovou návštěvností 3.100 účastníků. Online verze umístěná na webu MUNI měla do konce února 2013 více než 90.000 přístupů.

Výukové materiály jsou nyní dostupné také v anglické a německé verzi nebo s překladem do znakové řeči.

_


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>