Subscribe to RSS feed

I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČRR “RESUSCITACE 2011″

… z dopisu prof. MUDr. Jiřího Pokorného, DrSc.

Vážený a milý pane předsedo,

příjměte, prosím, ještě touto cestou mou gratulaci k vynikající přípravě a skvělému provedení prvního sympozia ČRR pod Vaším vedením. Akci hodnotím příznivě nejen já sám, ale vedle dalších kolegů i doc. Drábková a prof. Cvachovec. Jsem velmi rád, že jsem se mohl akce účastnit.

Téma, které je účastníkům dobře známé, jste skladbou jednotlivých sdělení učinili velmi zajímavým. Vložili jste i širší související témata a začleněním připravených diskusí PRO a PROTI jste dodali tématu velice vítané oživení a obohacení. Vybrali jste výborné přednášející. Připomněli jste mj. posluchačům tolik potřebnou patofyziologii náhlé zástavy oběhu, která odůvodňuje metodiku KPR a vysvětluje možnosti začátku resuscitace prostou masáží srdeční bez umělého dýchání. Připojili jste i témata právnická, úvahu o etických problémech a další speciální otázky. Kéž se Vám zdaří i další podobné akce v budoucnu…

I. ODBORNÉ SYMPOSIUM “RESUSCITACE 2011″ zaměřené na novinky v doporučených postupech pro resuscitaci 2010 a 50. výročí KPR se uskutečnilo dne 11. května 2011 v pražském Clarion Congress Hotelu pod záštitou European Resuscitation Council za účasti místopředsedkyně ERC, prof. Maaret Castrén ze Švédska (na fotografii se členy výboru ČRR uprostřed).

_

Symposium pořádala Česká resuscitační rada a Guarant International ve spolupráci s Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP, Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medícny ČLS JEP, Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, Českou kardiologickou společností, Českou pediatrickou společností ČLS JEP, Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy – územním střediskem záchranné služby a Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje.

Součástí odborného programu bylo několik “hands-on” workshopů Základní neodkladná resuscitace a resuscitace s použitím jednoduchých pomůcek, kterých se zúčastnilo celkem 60 účastníků. Workshopy podpořily společnosti Cheirón a Physio-Control zapůjčením výukových modelů a defibrilátorů.

celou dobu konání symposia byla otevřena doprovodná výstava firem dodávajících na trh resuscitační přístroje a pomůcky. Na stánku firmy Chemelek proběhla soutěž v zajištění dýchacích cest laryngeální maskou LMA-Supreme o přehrávač Apple iPod. Vítězem se stal zdravotnický záchranář Zdeněk Břečka z České Kamenice (čas 18,63 sek).

Ve vestibulu hotelu Clarion se konala výstava sanitních vozidel z let 1960 a 2010, která dokumentovala technický pokrok dosažený v průběhu 50leté existence KPR.


Finální program a webové stránky kongresu ČSIM

První oznámení: JPG, PDF, PPT

Finální program v PDF: FINÁLNÍ PROGRAM

NOVÉ: FOTOGALERIE

NOVÉ: PŘEDNÁŠKY ke stažení v PDF


Organizační výbor

 • Anatolij Truhlář (předseda ČRR)
 • Marek Uhlíř (místopředseda ČRR)
 • Radek Mathauser
 • Hana Tesaříková (GUARANT International)

Vědecký výbor

 • Karel Cvachovec (předseda ČSARIM)
 • Vladimír Černý (předseda ČSIM)
 • Jana Šeblová (předsedkyně SUMMK)
 • Tomáš Janota (předseda PS akutní kardiologie ČKS)
 • Eduard Kasal
 • Jarmila Drábková
 • Roman Škulec
 • Roman Gřegoř
 • Karel Dlask
 • Pavel Dostál
 • Jan Bradna

Jednací jazyk symposia ČRR: čeština a angličtina

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>