Subscribe to RSS feed

VÝBOR ČRR

PŘEDSEDA

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC 

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

_

MÍSTOPŘEDSEDA

Mgr. Radek Mathauser, DiS.

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Jaroměř

_

ČLENOVÉ EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

Mgr. David Peřan, DiS. 

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, Praha

MUDr. Roman Gřegoř  

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Ostrava

MUDr. José Dizon

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Kutná Hora

_

OSTATNÍ ČLENOVÉ

MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Beroun | Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

Nemocnice Hořovice (NH Hospital, a.s.), Hořovice

MUDr. Karel Štěpánek

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, Praha

_

ZÁSTUPCI ODBORNÝCH LÉKAŘSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

_

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.

Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice Plzeň

_

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

MUDr. Ondřej Franěk

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, Praha

_

Česká kardiologická společnost - pracovní skupina Akutní kardiologie

MUDr. Tomáš Janota, CSc.

3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

_

Česká pediatrická společnost ČLS JEP – sekce intenzivní medicíny

MUDr. Pavel Rozsíval

Fakultní nemocnice Hradec Králové

_

Česká neonatologická společnost ČLS JEP

MUDr. Sylva Šebková

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha – Podolí

_

ČESTNÍ ČLENOVÉ

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc., FFRCS +

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, IPVZ Praha