Subscribe to RSS feed

VI. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČRR “RESUSCITACE 2016″

_

ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA

pořádá ve spolupráci s

Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP
Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medícny ČLS JEP
Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

Českou asociací akutní kardiologie

Lékařskou komisí Českého horolezeckého svazu

VI. ODBORNÉ SYMPOSIUM “RESUSCITACE 2016″

s podtitulem

SRDEČNÍ ZÁSTAVA VE SPECIFICKÝCH SITUACÍCH / CARDIAC ARREST IN SPECIAL SITUATIONS

_

Symposium ČRR se uskuteční dne 3. června 2016

v Konferenčním centru City v Praze

Na Strži 65/1702, CZ 140 00 Praha 4

pod záštitou European Resuscitation Council

_


_

Fotogalerie / Photogallery


Finální program / Final program

Program symposia ke stažení v PDF

Program workshopu (samostatná registrace)

_

Upozornění

Kapacita hlavního jednacího sálu Empiria je omezena na 300 míst. Po naplnění této kapacity budou moci další účastníci sledovat jednání ve vedlejším sále Panorama, kam bude přenášen obraz a zvuk z hlavního jednacího sálu.

Oběd pro účastníky symposia je zahrnut v ceně registračního poplatku a bude podáván v místě konání konference.

_

Hlavní odborná témata symposia ČRR / Main topics

Specifickým přístupem k lepším výsledkům / Through specific treatment towards better outcome

 • Výsledky léčby náhlé zástavy oběhu v České republice a v Evropě
 • Traumatická zástava oběhu
 • Jak poznat pacienta vhodného k transportu za kontinuální resuscitace do nemocnice?
 • Koncepce center péče pro nemocné po srdeční zástavě

Srdeční zástava v extrémních situacích / Cardiac arrest in extreme environments

 • Tonutí
 • Vzdálený a nepřístupný terén
 • Hypotermie
 • Lavinové nehody

Zástava oběhu ve zdravotnickém zařízení / Cardiac arrest in healthcare facilities

 • Perioperační zástava oběhu
 • Zástava oběhu v katetrizační laboratoři a kardiochirugii
 • Individualizace KPR
 • Transporty nemocných za kontinuální resuscitace do nemocnice

Moderní přístup ke vzdělávání v resuscitaci / Modern approach to education in resuscitation

 • Netechnické dovednosti v resuscitaci
 • Výuka KPR zážitkovou metodou?
 • Vzdělávání operátorů zdravotnického operačního střediska
 • Vzdělávání palubního perosnálu ČSA

_

Po celou dobu konání symposia ČRR bude otevřena doprovodná výstava firem vyrábějících resuscitační přístroje a pomůcky s uvedením několika novinek na trh v České republice.

Nabídka pro vystavovatele: Sponzorská nabídka


_

Předseda organizačního výboru / Chair of the organising committee

 • Radek Mathauser (ZZS Královéhradeckého kraje, Jaroměř)

Organizační výbor / Organising committee

 • David Peřan (ZZS hlavního města Prahy, Praha)
 • Lucie Jahnová (GUARANT International, Praha)

_

Předseda vědeckého výboru / Chairman of the scientific committee

 • Anatolij Truhlář (předseda ČRR; ZZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové)

Vědecký výbor / Scientific committee

 • Roman Gřegoř (ZZS Moravskoslezského kraje, Ostrava)
 • Vladimír Černý (předseda ČSIM; Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)
 • Tomáš Janota (VFN Praha)
 • Eduard Kasal (FN Plzeň)
 • Jarmila Drábková (FN Motol, Praha)
 • Roman Škulec (ZZS Středočeského kraje, Beroun)
 • Karel Štěpánek (ZZS Ústeckého kraje, Ústí nad Labem)
 • Jana Kubalová (ZZS Jihomoravského kraje, Brno)

_

Orientační mapka KC CITY

_

Jednací jazyk symposia ČRR / Congress language

Čeština, slovenština, angličtina (tlumočení z cizích jazyků nebude zajištěno) / Czech, Slovak, English (no translation available)

_


Symposium České resuscitační rady je určeno pro zdravotnický personál.

ČRR dodržuje základní princip ERC “To preserve human life by making high quality resuscitation available to all” (“Umožnit záchranu lidského života poskytnutím kvalitní resuscitace kdykoliv je potřeba”).

Cílem ČRR i ERC je sjednocovat používané postupy napříč celým spektrem lékařských i nelékařských oborů, a zprostředkovávat předávání informací zdravotnickému personálu bez ohledu na jeho dosažené vzdělání a oborovou příslušnost. Provádění kvalitní kardiopulmonání resuscitace vyžaduje vždy týmovou spolupráci. Z tohoto důvodu jsou všechny odborné aktivity ČRR (kurzy KPR/AED, ALS, GIC, odborný program konferencí, členství ve společnosti apod.) pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky společné. Členové ČRR získávají na odborné akce ČRR slevu ve výši 10 % (platí pouze při včasné registraci, neplatí pro kurzy ERC).

_

Informace k aktivní účasti / Information for speakers and poster presenters

Termín uzávěrky pro přijímání abstrakt k posterovým prezentacím je 20. 4. 2016.

_

Informace pro autory vyzvaných přednášek

Formulář pro zaslaní abstrakt

Informace pro autory posterů

_

Registrace / Registration

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát symposia:

GUARANT International spol. s r.o.

VI. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY

Na Pankráci 17

140 21 Praha 4

Tel: +420 284 001 444

Fax: +420 284 001 448

E-mail: symposiumcrr@guarant.cz

Web: www.resuscitace.cz

_

On-line registrace účastníků / On-line registration: ZDE

_

Potvrzení registrace Vám bude zasláno do tří pracovních dnů e-mailem.

Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání symposia

Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními materiály.

Registrační poplatky

 • Včasná registrace (do 7. 4. 2016) pro členy ČRR 990 Kč
 • Včasná registrace (do 7. 4. 2016) pro ostatní 1090 Kč
 • Pozdní registrace (od 8. 4. 2016) 1290 Kč

Ceny zahrnují 21% DPH. Registrace na místě konání symposia nebude možná.

Registrační poplatek zahrnuje:

 • vstup na symposium
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • oběd
 • kávovou přestávku
 • finální program a jmenovku

Registrační přepážka v místě konání symposia

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce materiálů, potvrzení o účasti na symposiu (pouze certifikáty ČAS) bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky symposia.

Zrušení registrace

Sekretariát symposia musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem symposiumcrr@guarant.cz nebo faxem +420 284 001 448. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace Storno poplatek
do 30. 3. 2016 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 31. 3. do 1. 5. 2016 50 % registračního poplatku
od 2. 5. 2016 100 % registračního poplatku

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem symposia, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou. V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši 150 Kč.

Včasný registrační poplatek je nutné uhradit do 30. 3. 2016!

Platba bankovním převodem je možná pouze do 19. 5. 2016. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím on-line platebního systému.

_

1. Bankovní převod

Banka: Československá obchodní banka

Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká republika

Název účtu: GUARANT International spol. s. r. o.

Číslo účtu – ve standardním tvaru: 79353/0300

Číslo účtu – ve tvaru IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353

SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol: číslo zálohové faktury

Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

_

2. Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém (dostupný po přihlášení), který akceptuje karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.