Subscribe to RSS feed

ALS PROVIDER česky

_

KURZ ERC ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS) PROVIDER

EA HOTEL TEREZIÁNSKÝ DVŮR, HRADEC KRÁLOVÉ

TERMÍNY KURZŮ ALS:

Kurz 38: 2. – 3. března 2019 (kurz ukončen)

Kurz 39: 4. – 5. března 2019 (kurz ukončen)

Kurz 40: 13. – 14. května 2019

Kurz 41: 20. – 21. června 2019 (kurz s tlumočením do čínštiny)

Kurz 42: 22. – 23. června 2019

Kurz 43: 24. – 25. června 2019

Kurz 44: 14. – 15. prosince 2019

Kurz 45: 16. – 17. prosince 2019

_

Hotel Tereziánský dvůr Hradec Králové je jedním z nejmodernějších kongresových hotelů v ČR. Nachází se v klidné části východočeské metropole, v bezprostředním sousedství historického centra města Hradec Králové, které je pěšky dosažitelné do 5 minut. Soutok Labe s Orlicí je vzdálen přibližně 10 minut chůze.

Kongresový hotel byl otevřen teprve v roce 2010, nicméně genius loci má Tereziánský dvůr velmi mocný – prostorný komplex v uzavřeném čtvercovém půdorysu elegantně spojuje historickou budovu Nálepkových kasáren z 18. století s moderní přístavbou, ve které se nacházejí prostory pro ubytování, kongresový sál, restaurace, wellness a kryté parkoviště.

KONTAKTY

HOTEL TEREZIÁNSKÝ DVŮR****, Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové

GPS: 50°12’28.503″N   15°50’6.245″E

Telefon: +420 495 505 111 (recepce)

MAPA

_

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Cíl kurzu

V kurzu Advanced Life Support provider (ALS) se účastníci naučí teoreticky a prakticky zvládnout postupy používané k efektivní léčbě náhlé zástavy oběhu a kritických stavů, které mohou srdeční zástavu způsobit, a poskytnout správnou péči nemocným se zástavou oběhu ve specifických situacích.

Kurz připravuje zkušené členy multidisciplinárního resuscitačního týmu na poskytnutí komplexní péče o pacienta až do jeho předání na pracoviště zajišťující definitivní péči. Cíleně je zaměřen zejména na vedení resuscitačního týmu a spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen výhradně pro zdravotnické profesionály, kteří mohou v běžné klinické praxi provádět rozšířenou neodkladnou resuscitaci v rámci plnění svých pracovních povinností nebo zajišťují její výuku. Nejčastějšími účastníky kurzu jsou lékaři všech specializací, zejména lékaři oborů urgentní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, dále zdravotničtí záchranáři a zdravotní sestry pracující na odděleních intenzivní nebo resuscitační péče, operačních sálech, urgentních příjmech nemocnic nebo zdravotnických záchranných službách.

Podmínkou pro účast v kurzu je vykonávání klinické praxe a ukončené zdravotnické vzdělání, např. ukončené studium na lékařské fakultě (výjimku lze udělit studentům 5. a 6. ročníku), na vysoké škole nebo vyšší odborné škole zdravotnického zaměření nebo střední zdravotnické škole.

Příprava před kurzem

Program kurzu zahrnuje přednášky, nácviky praktických dovedností, workshopy, simulované scénáře a závěrečnou zkoušku. Všichni účastníci obdrží poštou nejpozději měsíc před zahájením kurzu oficiální manuál (pouze v anglickém jazyce), který by si měli důkladně prostudovat a následně vyplnit vstupní test (pre-course test) zaslaný společně s manuálem. Test obsahuje otázky s výběrem z více odpovědí (MCQ) a musí být odevzdán při registraci na začátku kurzu. Výsledky vstupního testu určují základní úroveň znalostí, které budou během kurzu zdokonalovány, a slouží k hodnocení jejich pokroku. Test by měl být proto vyplňován bez použití manuálu.

Nezbytným předpokladem pro účast v kurzu je znalost kardiopulmonální resuscitace a aktuálně platných doporučených postupů.

Instruktoři

Instruktorský tým je tvořen zkušenými lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky, kteří byli pro tuto činnost vybráni týmem zahraničních instruktorů ERC a následně absolvovali několikaletý certifikovaný výcvik.

Jednací jazyk

Čeština a slovenština, oficiální manuály ERC jsou v anglickém jazyce

_

_

ODBORNÝ PROGRAM

Přednášky a uzavřené diskuze

 • Příčiny a prevence náhlé zástavy oběhu
 • Akutní koronární syndrom
 • Algoritmus rozšířené neodkladné resuscitace
 • Poresuscitační péče
 • Práce v týmu, vedení týmu, netechnické dovednosti

Workshopy a nácviky praktických dovedností

 • Zajištění dýchacích cest
 • Zajištění intraoseálního vstupu
 • Monitorace a analýza srdečních rytmů, 12svodové EKG
 • Základní vyšetření a resuscitace
 • Tachyarytmie a bradyarytmie
 • Vyšetření krevních plynů a kapnografie
 • Zástava oběhu ve specifických situacích
 • Simulované scénáře (CASTeach)

Závěrečná zkouška

Hodnocení účastníků je založeno na průběžném sledování jejich znalostí a praktických dovedností po celou dobu trvání kurzu. Kurz je zakončen písemným testem MCQ a praktickou zkouškou, při níž musí účastníci zvládnout léčbu nemocného v simulovaném scénáři.

Úspěšní účastníci získají mezinárodně uznávaný certifikát European Resuscitation Council ALS Provider s platností na dobu 5 let. V některých zemích je certifikát nezbytný pro vykonávání lékařské praxe nebo práci ve vybraných oborech (urgentní medicína, anesteziologie). V České republice je kurz ALS provider povinnou součástí specializační přípravy lékařů v oboru urgentní medicína. Získaná kvalifikace je kompatibilní s kurzy ACLS (American Heart Association).

_

_

VEDOUCÍ KURZU

Česká resuscitační rada

 • MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
 • MUDr. Martin Štěpán
 • Mgr. David Peřan, DiS.
 • MUDr. Roman Gřegoř

INSTRUKTOŘI

 • MUDr. Islam Saleh Abdo, Ústí nad Labem
 • Jan Bradna, DiS., Kladno
 • MUDr. Petr Čáka, Hradec Králové
 • MUDr. José Mauricio Dizon, Kutná Hora
 • MUDr. Jana Djakow, Praha
 • MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D., MBA, Hradec Králové
 • MUDr. Pavol Dowjak, Kolín
 • MUDr. Marek Dvořák, Pardubice
 • MUDr. Roman Gřegoř, Ostrava
 • MUDr. Ivana Kaliánková, Hradec Králové
 • Jiří Kodet, DiS., Praha
 • MUDr. Jana Kubalová, Brno
 • MUDr. Daniel Kvapil, Hrotovice
 • MUDr. Jiří Nový, Jičín
 • Mgr. David Peřan, DiS., Praha
 • MUDr. Ondřej Rennét, Hradec Králové
 • Zuzana Sedláčková, DiS., Praha
 • MUDr. Roman Škulec, Ph.D., Beroun
 • MUDr. Martin Štěpán, Plzeň
 • MUDr. Kateřina Štěpánová, Plzeň
 • MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC, Hradec Králové

Složení instruktorského týmu se může v jednotlivých kurzech měnit.

KONTROLA KVALITY

University Hospital Birmingham (UK)

 • Tracey Clatworthy, Resuscitation Service Manager

ORGANIZÁTOR KURZU

Česká resuscitační rada

 • Mgr. David Peřan, DiS. – vedoucí pracovní skupiny pro kurzy ALS
 • MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC – předseda výboru ČRR

Vaše dotazy ohledně organizace kurzu a odborného programu Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy: ALSprovider@gmail.com

HANZO Production (registrace a ubytování)

 • Jan Lapeš
 • Kontaktní e-mail: lapes@hanzo.cz

Registrační poplatek 14.700,- Kč zahrnuje kompletní stravování během obou dnů kurzu (vícechodové obědy v místě konání kurzu a večeře formou výběru z menu v restauraci Šatlava, kávové přestávky, nealkoholické nápoje), učebnici ALS v tištěném a elektronickém formátu (anglicky), platbu za místo v kurzu v databázi ERC (COSY Course System) a vystavení mezinárodního certifikátu ERC s platností 5 let (po úspěšném složení písemné a praktické zkoušky)

Stipendium z grantu Evropské komise Leonardo da Vinci (2012-13) není v současné době nabízeno z důvodu ukončení projektu. Dotační podpora MZ ČR byla poskytována pouze na kurzy č. 3 až 6 v roce 2014.

REGISTRACE

Registraci účastníků, rezervaci ubytování, fakturace, vystavování potvrzení o platbě, výběr a požadavky na stravování zajišťuje společnost HANZO Production

Pro registraci, ubytování a další informace o kurzech ALS klikněte ZDE

_

ERC QUALITY REPORT 2013

ZPRÁVA O AUDITU KURZU 2014

FOTOGALERIE Z POSLEDNÍHO KURZU

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ

_

_

PARTNEŘI