Subscribe to RSS feed

VII. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČRR “RESUSCITACE 2017″

ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA

pořádá ve spolupráci s
Českou pediatrickou společnosti ČLS JEP, sekcí intenzivní medicíny
Českou neonatologickou společností ČLS JEP
Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

VII. ODBORNÉ SYMPOSIUM

RESUSCITACE 2017

s podtitulem

SÍLA DĚTÍ POMÁHAT! SÍLA DĚTÍ PŘEŽÍT!

KIDS POWER TO HELP! KIDS POWER TO SURVIVE!

_

Symposium ČRR se uskuteční dne 9. června 2017

v Konferenčním centru City v Praze

Na Strži 65/1702, CZ 140 00 Praha 4

pod záštitou European Resuscitation Council

_


_

Fotogalerie / Photogallery

Fotografie ze symposia najdete v albu RESUSCITACE 2017 na našem facebooku


Finální program / Final program

Program symposia ke stažení v PDF

Sborník abstrakt a finální program ke stažení v PDF

_

Upozornění

Kapacita hlavního jednacího sálu Empiria je omezena na 300 míst. Po naplnění této kapacity budou moci další účastníci sledovat jednání ve vedlejším sále Panorama, kam bude přenášen obraz a zvuk z hlavního jednacího sálu.

Oběd pro účastníky symposia je zahrnut v ceně registračního poplatku a bude podáván v místě konání konference.

_

Hlavní odborná témata symposia ČRR / Main topics

Síla dětí pomáhat! / Kids power to help!

 • Děti zachraňují životy (Kids saving lives)
 • Schopnost dětí provádět KPR: existují nějaké limity?
 • Volání dítěte na tísňovou linku
 • Kontroverze v aktuální výuce resuscitace u školních dětí

Síla dětí přežít! / Kids power to survive!

 • Resuscitace dítěte (přednáška hlavního autora kapitoly Paediatric resuscitation v Guidelines 2015)
 • Mimotělní KPR u dětí: možnosti a zkušenosti
 • Metodika výuky dětské resuscitace v kurzech EPALS
 • Telefonicky asistovaná resuscitace dítěte

Akutní stavy v pediatrii / Paediatric emergencies

 • Polytrauma a závažný úraz u dětěte
 • Umíme zajistit kriticky nemocné dítě?
 • Akutní respirační obtíže u dětí
 • Panelová diskuze: Zajištění dýchacích cest a ventilace u dítěte – jak bych to dělal já?

Resuscitace novorozence po porodu / Newborn life support

 • Resuscitace novorozence podle ERC Gudielines 2015
 • Specifika nedonošených novorozenců v přednemocniční neodkladné péči
 • Poresuscitační péče u novorozenců
 • Panelová diskuze: Náhlý porod mimo zdravotnické zařízení a kdy transportovat novorozence do porodnice?

_

Po celou dobu konání symposia ČRR bude otevřena doprovodná výstava firem vyrábějících resuscitační přístroje a pomůcky s uvedením několika novinek na trh v České republice.

Nabídka pro vystavovatele:

Informace poskytuje: Lucie Šafránková, mobil: +420 739 433 626, E-mail: safrankova@hanzo.cz


_

Předseda organizačního výboru / Chair of the organising committee

 • Radek Mathauser (ZZS Královéhradeckého kraje, Jaroměř)

Organizační výbor / Organising committee

 • Anatolij Truhlář (ZZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové)
 • Šafránková Lucie (HANZO Production, Hradec Králové)

_

Předseda vědeckého výboru / Chairman of the scientific committee

 • Anatolij Truhlář (předseda ČRR; ZZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové)

Vědecký výbor / Scientific committee

 • Roman Gřegoř (ZZS Moravskoslezského kraje, Ostrava)
 • Ondřej Franěk (ZZS hlavního města Prahy, Praha)
 • Tomáš Janota (Všeobecná fakultní nemocnice, Praha)
 • Jan Janota (Thomayerova nemocnice, Praha-Krč)
 • Jarmila Drábková (Fakultní nemocnice v Motole, Praha)
 • Pavel Rozsíval (Fakultní nemocnice, Hradec Králové)
 • Karel Štěpánek (ZZS Ústeckého kraje, Ústí nad Labem)
 • Jana Djakow (Nemocnice Hořovice, Hořovice)
 • David Peřan (ZZS hlavního města Prahy, Praha)

_

Orientační mapka KC CITY

_

Jednací jazyk symposia ČRR / Congress language

Čeština, slovenština, angličtina (tlumočení z cizích jazyků nebude zajištěno) / Czech, Slovak, English (no translation available)

_


Symposium České resuscitační rady je určeno pro zdravotnický personál.

ČRR dodržuje základní princip ERC “To preserve human life by making high quality resuscitation available to all” (“Umožnit záchranu lidského života poskytnutím kvalitní resuscitace kdykoliv je potřeba”).

Cílem ČRR i ERC je sjednocovat používané postupy napříč celým spektrem lékařských i nelékařských oborů, a zprostředkovávat předávání informací zdravotnickému personálu bez ohledu na jeho dosažené vzdělání a oborovou příslušnost. Provádění kvalitní kardiopulmonání resuscitace vyžaduje vždy týmovou spolupráci. Z tohoto důvodu jsou všechny odborné aktivity ČRR (kurzy KPR/AED, ALS, GIC, odborný program konferencí, členství ve společnosti apod.) pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky společné. Členové ČRR získávají na odborné akce ČRR slevu ve výši 10 % (platí pouze při včasné registraci, neplatí pro certifikované kurzy ERC).

_

Informace k aktivní účasti / Information for speakers and poster presenters

Termín uzávěrky pro přijímání abstrakt k posterovým prezentacím je 15. 5. 2017.

_

Informace pro autory vyzvaných přednášek

Formulář pro zaslaní abstrakt ZDE

Informace pro autory posterů

_

Registrace / Registration

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát symposia:

HANZO Production, spol. s r.o.

Piletická 486/19
503 41 Hradec Králové

Tel./fax: +420 493 814 037

Kontaktní osoba: Lucie Šafránková
Mobil: +420 739 433 626
E-mail: safrankova@hanzo.cz

Web: www.resuscitace.cz

_

On-line registrace účastníků / On-line registration: ZDE

_

Potvrzení registrace Vám bude zasláno do tří pracovních dnů e-mailem.

Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání symposia

Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními materiály.

Registrační poplatky

 • Včasná registrace (do 15. 5. 2017) pro členy ČRR 1000 Kč
 • Včasná registrace (do 15. 5. 2017) pro ostatní 1100 Kč
 • Pozdní registrace (od 16. 5. 2017) 1400 Kč

Ceny zahrnují 21% DPH. Poplatky této akce lze uhradit bankovním převodem, na fakturu nebo platební kartou.

Registrační poplatek zahrnuje:

 • vstup na symposium
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • oběd
 • kávovou přestávku
 • finální program a jmenovku

Registrační přepážka v místě konání symposia

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce materiálů, potvrzení o účasti na symposiu (pouze certifikáty ČAS) bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky symposia.

Zrušení registrace