Subscribe to RSS feed

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

dokumenty určené k tisku jsou uloženy ve formátu PDF

_

DOPORUČENÉ POSTUPY A STANOVISKA

Stanovisko ČRR ke změně vybavení autolékárniček (2018)

Stanovisko MZ ČR k povinnosti vybavení silničních vozidel autolékárničkami (2018)

Stanovisko ČRR k používání kyslíku během KPR (2018)

Telefonicky asistovaná první pomoc (2017)

Mezioborové stanovisko Centra péče pro nemocné po srdeční zástavě (2017)

Konsenzuální stanovisko pro cílenou regulaci tělesné teploty v přednemocniční neodkladné péči u nemocných po mimonemocniční náhlé zástavě oběhu (2017)

Přednemocniční péče o termický úraz (2017)

Stanovisko ČRR k používání metod mimotělní KPR u dospělých pacientů (2014)

Hodnocení neurologické prognózy u dospělých pacientů po srdeční zástavě (2014)

Mezioborové stanovisko k používání terapeutické hypotermie po zástavě oběhu (2014)

Stanovisko ČRR ke změně vybavení autolékárniček (2011)

_

INFORMAČNÍ MATERIÁLY ČRR

Leták ZACHRAŇTE ŽIVOT

Leták ZACHRAŇTE ŽIVOT tisková verze

Informační leták A5

Přihláška nového člena

_

VÝUKOVÉ VIDEO

Kardiopulmonální resuscitace (česky)

_

EVROPSKÝ DEN ZÁCHRANY ŽIVOTA 2014

Leták A5

Poster A2

Leták A5 tisková verze

Poster A2 tisková verze ke stažení na www.restartaheart.eu (velikost souboru 6 MB)

_

DOPORUČENÉ POSTUPY ERC

DOPORUČENÉ POSTUPY ERC 2015

Překlad souhrnu doporučených postupů do českého jazyka najdete na https://cprguidelines.eu ve složce GUIDELINES 2015 – TRANSLATIONS

_

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY V GUIDELINES 2010

Přehledový článek PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN V KPR publikovaný v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína (2011)

Přehledový článek RESUSCITACE V NEMOCNICI publikovaný v časopise Postgraduální medicína (2012)

_

ALGORITMY DOPORUČENÝCH POSTUPŮ 2010

Základní neodkladná resuscitace & použití AEDčeskyanglicky

Rozšířená neodkladná resuscitacečeskyanglicky

Bradykardiečeskyanglicky

Tachykardiečeskyanglicky

Resuscitace v nemocnicičeskyanglicky

Základní neodkladná resuscitace dítětečeskyanglicky

Rozšířená neodkladná resuscitace dítětečeskyanglicky

Resuscitace novorozence po porodučeskyanglicky

_

ORIGINÁLNÍ TEXT DOPORUČENÝCH POSTUPŮ 2010

ERC Guidelines 2010 (anglicky)
_

Vlastníkem autorských práv ke všem doporučeným postupům a algoritmům je ERC (www.erc.edu). Použití materiálů včetně ilustrací je povoleno výhradně k nekomerčním, výukovým účelům. V souladu s předpisy ERC je uživatelům dovoleno vytvářet maximálně 100 tištěných kopií pro nekomerční účely. Zneužití materiálů je trestné.

Přehledový článek publikovaný v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína byl na webu České resuscitační rady zveřejněn se souhlasem vydavatele.

_

PREZENTACE ERC 2010

Prezentace KPR/AED (PowerPoint, česky)

_

KONSENSUÁLNÍ STANOVISKO ČRR K ČESKÉ TERMINOLOGII

_

ZPRAVODAJE ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY

Vycházejí jako příloha časopisu Urgentní medicína 4x ročně a jsou zasílány v elektronické podobě všem členům ČRR emailem.

_

STANOVISKA ERC K PROVÁDĚNÍ UMĚLÉHO DÝCHÁNÍ (anglicky)

ERC comments (2007)

ERC statement (2008)

ERC statement (2009)

_

STANOVY ČRR

Stanovy České resuscitační rady

Statutes of the Czech Resuscitation Council

_

PIKTOGRAMY K OZNAČENÍ AED

Doporučené označení AED

Směrové šipky

Přehled nabídky AED v České republice

Piktogramy AED v tiskovém formátu Adobe Illustrator nebo CorrelDRAW Vám v případě Vašeho zájmu rádi zašleme emailem!

2 comments

  1. SPECIFIKA KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE V NEMOCNICI » Česká resuscitační rada says:

    [...] DOKUMENTY KE STAŽENÍ [...]

  2. VAŠE RUCE MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVOT VAŠICH BLÍZKÝCH » Česká resuscitační rada says:

    [...] DOKUMENTY KE STAŽENÍ [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>