Subscribe to RSS feed

II. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČRR “RESUSCITACE 2012″

_

ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA

pořádala II. odborné sympozium ve spolupráci s

 • Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP
 • Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medícny ČLS JEP
 • Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
 • Českou kardiologickou společností – PS akutní kardiologie
 • Českou pediatrickou společností ČLS JEP – sekcí intenzivní medicíny

II. ODBORNÉ SYMPOSIUM “RESUSCITACE 2012″

zaměřené na problematiku potenciálně reverzibilních příčin náhlé zástavy oběhu (tzv. 4H a 4T).

_

Symposium ČRR se uskutečnilo dne 4. května 2012

v pražském Kongresovém centru U Hájků

pod záštitou European Resuscitation Council

za účasti předsedy ERC prof. Bernda Böttigera (SRN)

_

_

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Předseda organizačního výboru

 • Mgr. Marek Uhlíř (místopředseda ČRR)

Členové

 • Mgr. et Bc. Radek Mathauser, DiS.
 • Mgr. Barbora Vinšová (GUARANT International)

VĚDECKÝ VÝBOR

Předseda vědeckého výboru

 • MUDr. Anatolij Truhlář (předseda ČRR)

Členové

 • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (předseda ČSARIM)
 • prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (předseda ČSIM)
 • MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. (předsedkyně SUMMK)
 • MUDr. Tomáš Janota, CSc. (předseda PS akutní kardiologie ČKS)
 • doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
 • doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
 • MUDr. Roman Škulec
 • MUDr. Roman Gřegoř
 • MUDr. Karel Dlask
 • Bc. Jan Bradna, DiS.

_

PRVNÍ OZNÁMENÍ: PDF PPTX PPT

JEDNACÍ JAZYK: čeština, slovenština, angličtina

Sympozium je registrované do systému celoživotního vzdělávání zdravotníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. pod číslem ČAS/KK/1226/2012. Za účast náleží 4 kredity._