Subscribe to RSS feed

PŘEDNÁŠKY Z ODBORNÉHO SYMPOSIA “RESUSCITACE 2011″

Doprovodná výstava zdravotnické techniky ve vestibulu kongresového hotelu Clarion dokumentující pokrok dosažený v průběhu 50 let existence “moderní” kardiopulmonální resuscitace (foto: archiv ČRR)

09:00–09:30 Zahájení symposia

Předsedající: Anatolij Truhlář, Vladimír Černý, Karel Cvachovec, Jana Šeblová

CRR2011_program

CSIM2011_program

_

09:30–10:30 Od rozdmýchávání ohně k obnově vitálních funkcí

Předsedající: Jana Šeblová, Jarmila Drábková

1-1-50 let kardiopulmonální resuscitace (Drábková)

1-2-European Resuscitation Council – making resuscitation available to all (Castrén)

1-3-Systémové (ne)uspořádání výuky první pomoci v České republice (Uhlíř)

_

10:30-11:50 Základní neodkladná resuscitace

Předsedající: Eduard Kasal, Ondřej Franěk

2-1-Základní neodkladná resuscitace – nová doporučení 2010 (Mathauser)

2-2-Rozpoznání zástavy oběhu laiky – nejslabší článek řetězce přežití (Franěk)

2-3-Vliv časné defibrilace na přežití srdeční zástavy (Smržová)

2-4-PRO-Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné (Truhlář)

2-5-CON-Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné (Kasal)

Místopředsedkyně ERC prof. Castrén v diskuzi s prof. Pokorným a MUDr. Truhlářem (foto: archiv ČRR)

_

12:50–14:20 Rozšířená neodkladná resuscitace

Předsedající: Vladimír Černý, Tomáš Janota

3-1-Rozšířená neodkladná resuscitace – nová doporučení 2010 (Kasal)

3-2-Potřebujeme při resuscitaci ještě nějaké léky – 1. část (Truhlář)

3-2-Potřebujeme při resuscitaci ještě nějaké léky – 2. část (Truhlář)

3-3-PRINCE and PRINCESS study – hot news (Castrén)

3-4-Terapeutická hypotermie – důkazy pro a proti (Škulec)

3-5-PRO-Všichni nemocní po KPR by měli být směřováni do kardiocentra (Janota)

3-6-CON-Všichni nemocní po KPR by měli být směřováni do kardiocentra (Škulec)

_

14:20–15:45 Specifické aspekty neodkladné resuscitace

Předsedající: Karel Dlask, Marek Uhlíř

4-1-KPR ve specifických situacích (Černý)

4-2-Resuscitace u dětí – nová doporučení 2010 (Blažek)

4-3-Psychologicko-etické aspekty kardiopulmonální resuscitace (Šeblová)

4-4-Právní aspekty neodkladné resuscitace (Vondráček)

4-5-Život po životě (Uhlíř)

_

15:45–16:00 Závěr symposia

Předsedající: Anatolij Truhlář

5-1-KPR v kostce aneb co si dnes odnést domů (Truhlář)

_

16:30–18:00 Základní neodkladná resuscitace a resuscitace s použitím jednoduchých pomůcek

Workshopy pro 60 účastníků

Výbor ČRR děkuje za spolupráci při přípravě I. odborného symposia RESUSCITACE 2011 společnosti Guarant International, všem spolupracujícím odborným společnostem a partnerům (viz finální program). Na fotografii zleva: Jan Evangelista Purkyně (ČLS JEP), prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (ČSIM), Hana Tesaříková (Guarant), prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (ČSARIM) a MUDr. Anatolij Truhlář (ČRR).