Subscribe to RSS feed

PŘEDNÁŠKY Z ODBORNÉHO SYMPOSIA “RESUSCITACE 2012″

Přednášku si můžete prohlédnout kliknutím na její název, u PRO/CON diskusí kliknutím na jméno autora. Držitelem práv k přednášce je přednášející a její další citování nebo parafrázování podléhá standardním akademickým pravidlům pro výstupy vědecké činnosti. Pokud chcete autora kontaktovat s žádostí o citaci, kontaktujte nás, rádi pomůžeme.

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I

 • HYPOXIE
 • HYPOKALÉMIE a jiné metabolické příčiny zástavy oběhu

Předsedající: Truhlář Anatolij, Uhlíř Marek

_

PRO-CON diskuze: Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest

PRO: Kasal Eduard, Plzeň
CON: Truhlář Anatolij, Hradec Králové

_

_Kardiopulmonální resuscitace po tonutí – hypoxie, hypotermie a problematika poresuscitační péče

_

Šeblová Jana, Kladno

_
_

Hypokalémie a jiné metabolické příčiny srdeční zástavy – up-to-date

Chvojka Jiří, Plzeň
_

11:1013:10 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II

 • TROMBÓZA – plicní embolie
 • TROMBÓZA – akutní koronární syndrom

Předsedající: Černý Vladimír, Cvachovec Karel
_

Trombolysis in treatment of cardiac arrest – up-to-date (přednáška není k dispozici pro volné stažení)

Böttiger Bernd, Köln (SRN)
_

PRO-CON diskuze: Diagnóza plicní embolie se nemůže lišit z pohledu lékaře urgentní medicíny a soudního lékařství

PRO: Truhlář Anatolij, Hradec Králové
CON: Hejna Petr, Hradec Králové

_

Přínos ultrazvukového vyšetření hrudníku při srdeční zástavě

Škulec Roman, Beroun

_

Akutní koronární syndromy – co lze pro naše pacienty udělat lépe?

Janota Tomáš, Praha

_

Mimotělní membránová oxygenace (ECMO) a refrakterní srdeční zástava

Bělohlávek Jan, Praha

_
Maratón, vytrvalostní běh a náhlá srdeční smrt

Drábková Jarmila, Praha
Šerf Michal, Praha

_

13:25–13:55 MINISYMPOSIUM FIRMY INTERSURGICAL

I-GEL O2 – resuscitační sada

Přednášející: Nasir Muhammed, London (Velká Británie)

_

_

14:1015:35 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III

 • HYPOTERMIE
 • HYPOVOLÉMIE
 • TENZNÍ PNEUMOTHORAX
 • TAMPONÁDA SRDEČNÍ
 • TOXINY

Předsedající: Škulec Roman, Kasal Eduard
_

Náhodná hypotermie – up-to-date 2012

Kubalová Jana, Jihlava
_

Hypovolemická zástava oběhu

Kotulák Tomáš, Praha

_
Profitují nemocní se srdeční zástavou z objemové resuscitace?

Škulec Roman, Beroun
_

Traumatické zástavy oběhu – léčba tenzního pneumothoraxu a srdeční tamponády

Vyhnánek František, Praha
_

Intoxikace – specifický postup při léčbě vzácných příčin srdeční zástavy

Pařízková Renata, Hradec Králové

_

_

15:3516:25 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV

 • LAZARŮV FENOMÉN – hrozba naší klinické praxe?

Předsedající: Drábková Jarmila, Uhlíř Marek
_

Život po „smrti“ (vybrané kazuistiky)

Uhlíř Marek, Praha

_

Smrt jako paradigma – konstatování smrti a určení okamžiku smrti

Vondráček Jan, Praha
Drábková Jarmila, Praha

_

Co říkají Guidelines aneb doporučení pro praxi

Truhlář Anatolij, Hradec Králové

_

16:5518:00 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V

 • VARIA
 • VOLNÁ SDĚLENÍ

Předsedající: Janota Tomáš, Šeblová Jana


_

Význam urgentního echokardiografického vyšetření u resuscitovaných pacientů

Folwarczny Pavel, Marek Dan, Hutyra Martin, Klementa Bronislav, Hubáček Petr, Olomouc / Ostrava
_

Intoxikace metforminem

Nováček Martin, Žebráková Taťána, Kolín
_

10 let systematického sledování výsledků KPR v Praze

Franěk Ondřej, Praha
_

Projekt rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED) v Brně

Zuchová Barbora, Kubíková Zdeňka, Brno

_
Kurz Advanced Life Support (ALS) z pohledu zdravotnického záchranáře

Ježek Tomáš, Hradec Králové
_

Zpět na hlavní stranu symposia