Subscribe to RSS feed

HLAVNÍ CÍLE ČRR

PRO ZÁCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA ZAJIŠTĚNÍM KVALITNÍ RESUSCITACE

 

  1. Podpora a koordinace výuky neodkladné resuscitace v souladu s doporučenými postupy European Resuscitation Council.
  2. Realizace vzdělávacích programů a kurzů neodkladné resuscitace pro širokou veřejnost, od laiků po vysoce kvalifikované lékaře.
  3. Organizace certifikovaných kurzů Advanced Life Support (ALS) Provider ve spolupráci s mezinárodním týmem instruktorů European Resuscitation Council.
  4. Tvorba oficiálních doporučených postupů a výukových materiálů pro jednotné provádění neodkladné resuscitace v České republice v souladu s doporučenými postupy European Resuscitation Council.
  5. Preventivní činnost s cílem snižování výskytu a následků náhlé zástavy oběhu ve všech věkových skupinách.
  6. Zlepšování kvality neodkladné resuscitace v České republice a podpora systematické kontroly resuscitační praxe.
  7. Podpora vědecko-výzkumné a publikační činnosti v oblasti neodkladné resuscitace a urgentní medicíny formou publikací, přednášek a odborných konferencí.
  8. Organizační zajištění odborných akcí souvisejících s problematikou neodkladné resuscitace a urgentní medicíny.
  9. Podpora mezioborové a mezinárodní spolupráce v oblasti výuky, výzkumu i provádění neodkladné resuscitace.
  10. Poskytování poradenských služeb ve všech oblastech souvisejících s neodkladnou resuscitací a urgentní medicínou.