Subscribe to RSS feed

IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČRR “RESUSCITACE 2014″

_

ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA

pořádá ve spolupráci s

Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP
Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medícny ČLS JEP
Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM “RESUSCITACE 2014″

s podtitulem

VZDĚLÁVÁNÍM K VÝSLEDKŮM / THROUGH THE EDUCATION TOWARDS OUTCOME

_

Symposium ČRR se uskuteční dne 30. května 2014

v Konferenčním centru City v Praze

Na Strži 65/1702, CZ 140 00 Praha 4

pod záštitou European Resuscitation Council

_


_

Fotogalerie / Photogallery

Klikněte ZDE

Finální program / Final program

Program ke stažení v PDF

_

Upozornění

Kapacita hlavního jednacího sálu Empiria je omezena na 300 míst. Po naplnění této kapacity budou moci další účastníci sledovat jednání ve vedlejším sále Panorama, kam bude přenášen obraz a zvuk z hlavního jednacího sálu.

Oběd pro účastníky symposia je zahrnut v ceně registračního poplatku a bude podáván v místě konání konference.

_

Hlavní odborná témata symposia ČRR / Main topics

Na cestě k novým Guidelines 2015 / The pathway to the new Guidelines 2015

 • Základní neodkladná resuscitace
 • Rozšířená neodkladná resuscitace
 • Resuscitace dětí a novorozenců
 • Poresuscitační péče

Moderní výuka resuscitace / Modern education in resuscitation

 • European Resuscitation Academy
 • Metody vzdělávání profesionálních zachránců
 • Možnosti sledování kvality KPR
 • Nácviky speciálních dovedností a léčebných postupů (přednemocniční thorakotomie)

Přežití srdeční zástavy: zázrak nebo rutina? / Survival from cardiac arrest: a miracle or routine?

 • Výsledky přežití náhlé zástavy oběhu v Evropských zemích
 • Registry srdečních zástav
 • Možnosti přežití traumatické zástavy oběhu
 • Metodiky sledování a hodnocení výsledků KPR

Aktuální témata v resuscitační medicíně / Up-to-date topics in resuscitation medicine

 • Terapeutická hypotermie: kdy a jak?
 • Stanovení neurologické prognózy u nemocných po KPR

_

Generální partner / Principal sponsor

Po celou dobu konání symposia ČRR bude otevřena doprovodná výstava firem vyrábějících resuscitační přístroje a pomůcky s uvedením několika novinek na trh v České republice.

Nabídka pro vystavovatele: Sponzorské podmínky


_

Předseda organizačního výboru / Chair of the organising committee

 • Roman Gřegoř (ZZS Moravskoslezského kraje, Ostrava)

Organizační výbor / Organising committee

 • Marek Uhlíř (místopředseda ČRR; Praha)
 • David Peřan (ZZS hlavního města Prahy, Praha)
 • Radek Mathauser (ZZS Královéhradeckého kraje, Jaroměř)
 • Hana Tesaříková (GUARANT International, Praha)

_

Předseda vědeckého výboru / Chairman of the scientific committee

 • Anatolij Truhlář (předseda ČRR; ZZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové)

Vědecký výbor / Scientific committee

 • Vladimír Černý (předseda ČSIM; FN Hradec Králové)
 • Jana Šeblová (předsedkyně SUMMK; ZZS Středočeského kraje, Kladno)
 • Tomáš Janota (VFN Praha)
 • Eduard Kasal (FN Plzeň)
 • Jarmila Drábková (FN Motol, Praha)
 • Roman Škulec (ZZS Středočeského kraje, Beroun)
 • Karel Štěpánek (Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)

_

Orientační mapka KC CITY

_

Jednací jazyk symposia ČRR / Congress language

Čeština, slovenština, angličtina (tlumočení z cizích jazyků nebude zajištěno) / Czech, Slovak, English (no translation available)

_


Symposium České resuscitační rady je určeno pro zdravotnický personál.

ČRR dodržuje základní princip ERC “To preserve human life by making high quality resuscitation available to all” (“Umožnit záchranu lidského života poskytnutím kvalitní resuscitace kdykoliv je potřeba”).

Cílem ČRR i ERC je sjednocovat používané postupy napříč celým spektrem lékařských i nelékařských oborů, a zprostředkovávat předávání informací zdravotnickému personálu bez ohledu na jeho dosažené vzdělání a oborovou příslušnost. Provádění kvalitní kardiopulmonání resuscitace vyžaduje vždy týmovou spolupráci. Z tohoto důvodu jsou všechny odborné aktivity ČRR (kurzy KPR/AED, ALS, GIC, odborný program konferencí, členství ve společnosti apod.) pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky společné.

_

Pokyny pro přednášející a formulář pro zaslání abstrakt

_

Registrace / Registration

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát symposia:

GUARANT International spol. s r.o.

IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY

Na Pankráci 17

140 21 Praha 4

Tel: +420 284 001 444

Fax: +420 284 001 448

E-mail: symposiumcrr@guarant.cz

Web: www.resuscitace.cz

_

On-line registrace účastníků / On-line registration: ZDE

_

Potvrzení registrace Vám bude zasláno do tří pracovních dnů e-mailem.

Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání symposia

Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními materiály.

Registrační poplatky

 • Včasná registrace (do 30. 3. 2014) 990 Kč
 • Pozdní registrace (od 1. 4. 2014) 1090 Kč

Ceny zahrnují 21% DPH.

Registrační poplatek zahrnuje:

 • vstup na symposium
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • oběd
 • kávovou přestávku
 • finální program a jmenovku

Registrační přepážka v místě konání symposia

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce materiálů, potvrzení o účasti na symposiu (pouze certifikáty ČAS) bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky symposia.

Zrušení registrace

Sekretariát symposia musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem symposiumcrr@guarant.cz nebo faxem +420 284 001 448. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace Storno poplatek
do 31. 3. 2014 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 1. 4. do 30. 4. 2014 50 % registračního poplatku
od 1. 5. 2014 100 % registračního poplatku

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem symposia, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou.

Včasný registrační poplatek je nutno uhradit do 30. 3. 2014!

Platba bankovním převodem je možná pouze do 23. 5. 2014. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému nebo zasláním autorizačního formuláře – viz níže.

_

1. Bankovní převod

Banka: Československá obchodní banka

Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká republika

Název účtu: GUARANT International spol. s. r. o.

Číslo účtu – ve standardním tvaru: 79353/0300

Číslo účtu – ve tvaru IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353

SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol: 201441….(ID číslo z Potvrzení účasti)

Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

_

2. Platební karta

Možnost platit platebními kartami: MasterCard/Eurocard, Visa, Diners Club a American Express.

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém, který akceptuje karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club, nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář. V tomto případě lze použít též platební karty společnosti American Express.

V případě, že budete posílat autorizační formulář, zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný z bezpečnostních důvodů faxem nikoli e-mailem na faxové číslo +420 284 001 448.