Subscribe to RSS feed

III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČRR “RESUSCITACE 2013″

ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA

pořádá III. odborné symposium ve spolupráci s

Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP
Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medícny ČLS JEP
Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

III. ODBORNÉ SYMPOSIUM “RESUSCITACE 2013″

s podtitulem

VÝZNAM TECHNICKÝCH A NETECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ V RESUSCITAČNÍ MEDICÍNĚ / IMPORTANCE OF TECHNICAL AND NON-TECHNICAL SKILLS IN RESUSCITATION MEDICINE

_

Symposium ČRR se uskuteční v návaznosti na

VII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

dne 12. června 2013 v pražském Clarion Congress Hotelu Prague (CCHP)
Freyova 33, CZ 190 00 Praha 9 – Vysočany

pod záštitou European Resuscitation Council

za účasti předsedkyně ERC prof. Maaret Castrén (Stockholm, Švédsko)

a dr. Olivera Junga (Groningen, Nizozemí)

_

_

Fotogalerie / Photogallery

Klikněte ZDE

_

Hlavní odborná témata symposia ČRR / Main topics

Technické dovednosti v resuscitační medicíně / Technical skills in resuscitation medicine

 • Jak bezpečně zajistit dýchací cesty / How to secure airway safely
 • Jak zajistit kvalitní komprese hrudníku / How to achieve high quality chest compressions
 • Jak efektivně navodit léčebnou hypotermii / How to induce therapeutic hypothermia effectively
 • Jak využít ultrasonografii v diagnostice příčiny srdeční zástavy / How to use ultrasound in diagnostics of cardiac arrest

Netechnické dovednosti v resuscitační medicíně / Non-technical skills in resuscitation medicine

 • Zásady účelné komunikace v resuscitačním týmu / Principles of effective communication in resuscitation teams
 • Prevence chyb a omylů při resuscitaci / Mistakes and errors prevention in resuscitation medicine
 • Bezpečnost pacienta / Patient safety
 • Team resource management
 • Psychologické aspekty náhlé zástavy oběhu / Psychological aspects of cardiac arrest

Specifika resuscitace u dětských pacientů / Resuscitation in paediatric patients

 • Resuscitace novorozence po porodu / Newborn life support
 • Zvláštnosti resuscitace v dětském věku / Resuscitation in children
 • Příprava zdravotnických týmů pro poskytování kvalitní resuscitace u dětí / Preparedness of medical teams to provide quality resuscitation in children

Poresuscitační péče / Post-resuscitation care

 • Léčba syndromu po srdeční zástavě / Post-cardiac arrest syndrome treatment
 • Na jaké pracoviště transportovat nemocného po obnovení oběhu? / Where to transfer a patient with return of spontaneous circulation?
 • Léčebná hypotermie / Therapeutic hypothermia
 • Stanovení prognózy – jsme dostatečně spolehliví v našem rozhodování? / Prognostication – are we sure enough when making decisions?

_

FINÁLNÍ PROGRAM SYMPOSIA ČRR

_

Součástí odborného programu jsou dva certifikované kurzy ERC základní neodkladné resuscitace s použitím automatizovaného externího defibrilátoru CPR/AED provider course (samostatná registrace na webových stránkách kongresu ČSIM).

_

Po celou dobu konání symposia ČRR bude otevřena doprovodná výstava firem vyrábějících resuscitační přístroje a pomůcky s představením několika novinek na trhu v České republice.

Česká resuscitační rada připravuje ve spolupráci se společností Physio-Control simulační studii a historicky první testování provádění srdeční masáže za použití nejmodernějších pomůcek pro zlepšování kvality KPR.

Účastníci konference se po registraci na stánku společnosti Physio-Control mohou zúčastnit resuscitace na figuríně po dobu 3 minut bez jakýchkoliv pomůcek a poté stejnou dobu s pomůckou TrueCPR Coaching device. Účastník s nejmenším rozdílem v kvalitě kompresí hrudníku bez zpětné vazby se stane prvním majitelem tohoto revolučního zařízení v ČR. Další čtyři nejlepší pak rovněž získají hodnotné ceny (batohy a reklamní předměty).

_

Registrace účastníků a rezervace ubytování na webových stránkách kongresu ČSIM / Registration and accommodation: ZDE

Pro zájemce o účast pouze na programu III. odborného symposia ČRR možnost zvýhodněné jednodenní registrace.

První oznámení: JPG-A4 , JPG-A5 , PDF-A4 , PDF-A5

Finální program v PDF: CRR_program_web

Nabídka pro vystavovatele: Sponzorské podmínky


_

Předseda organizačního výboru / Chair of the organising committee

III. odborného symposia ČRR a VII. kongresu ČSIM

 • Karel Cvachovec (předseda ČSARIM; FN Motol, Praha)

Organizační výbor / Organising committee

III. odborného symposia ČRR a VII. kongresu ČSIM

 • Jan Maňák (FN Hradec Králové)
 • Marek Uhlíř (místopředseda ČRR; Praha)
 • Radek Mathauser (ZZS Královéhradeckého kraje, Jaroměř)
 • Jan Šturma (FN Královské Vinohrady, Praha)
 • Ingrid Vojteková (GUARANT International, Praha)

_

Předseda vědeckého výboru / Chairman of the scientific committee

 • Anatolij Truhlář (předseda ČRR; ZZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové)

Vědecký výbor / Scientific committee

 • Karel Cvachovec (předseda ČSARIM; FN Motol, Praha)
 • Vladimír Černý (předseda ČSIM; FN Hradec Králové)
 • Jana Šeblová (předsedkyně SUMMK; ZZS Středočeského kraje, Kladno)
 • Tomáš Janota (VFN Praha)
 • Eduard Kasal (FN Plzeň)
 • Jarmila Drábková (FN Motol, Praha)
 • Roman Škulec (ZZS Středočeského kraje, Beroun)
 • Roman Gřegoř (ZZS Moravskoslezského kraje, Ostrava)
 • Karel Dlask (FN Motol, Praha)
 • Jan Bradna (ZZS Středočeského kraje, Kladno)

_

_

Jednací jazyk symposia ČRR / Congress language

čeština, slovenština, angličtina (tlumočení z cizích jazyků nebude zajištěno) / Czech, Slovak, English (no translation available)

_

Společenský večer / Social programme

Společenský večer pro účastníky III. odborného symposia ČRR a VII. kongresu ČSIM se uskuteční dne 13. června 2013 od 20:00 v Martinickém paláci na Pražském hradě. Účast na společenském večeru je zahrnuta v registračním poplatku pouze pro účastníky registrované na obě akce dohromady. Doplatek za účast na společenském večeru pro doprovodné osoby a pro účastníky registrované pouze na jednodenní symposium ČRR je 700 Kč.

_