Subscribe to RSS feed

KONKURZ NA EUROPEAN CPR COMPETITION 2017

Česká resuscitační rada (ČRR) vyhlašuje konkurz pro zdravotnické profesionály se zájmem reprezentovat Českou republiku na mezinárodní soutěži European CPR Competition 2017 v německém Freiburgu.
Členové soutěžního týmu hradí pouze 50 % ceny registračního poplatku! Podmínky konkurzu a detailní informace o soutěži jsou uvedeny v přílohách. Vítězové soutěže získají kromě poháru a diplomu bezplatnou registraci na příští vědecký kongres ERC 2018 v Itálii.

Přihlášky prosím zasílejte do 31. srpna 2017 na e-mailovou adresu: office@hanzo.cz

_

DĚKUJEME ZA VAŠÍ ÚČAST NA SYMPOSIU ČRR 2017

Fotografie z konference najdete na facebooku ČRR ve složce RESUSCITACE 2017

Sborník abstrakt a finální program ke stažení v PDF

VOLBY DO VÝBORU ČRR NA OBDOBÍ 2018-2022

Vážené členky a členové ČRR, v říjnu 2016 byl během členské schůze stanoven na konec kalendářního roku 2017 další termín voleb Výboru ČRR pro funkční období 2018–2022. Sekretariát ČRR rozesílal všem svým členům detailní informace emailem, na který bude rovněž zaslán odkaz na elektronický hlasovací formulář. Do Výboru ČRR může kandidovat kdokoliv z aktivních individuálních členů ČRR za předpokladu plnění členských povinností a splnění kvalifikačních předpokladů. Protože informace nebyly některým z vás doručeny z důvodu zániku původní emailové adresy nebo filtrování emailů do spamové schránky, prodlužujeme termín pro možné zaslání případných žádostí na adresu office@hanzo.cz do 29. 11. 2017 23:59. V případě, že vám nejsou emaily doručovány, prosíme vás o urychlenou aktualizaci vašich kontaktů na stejné adrese. Děkujeme!

Informace o termínu a průběhu voleb do Výboru ČRR

CENTRA PÉČE O NEMOCNÉ PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

Nové společné stanovisko odborných společností: České asociace akutní kardiologie České kardiologické společnosti, České resuscitační rady, České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP převádí do celostátní praxe v České republice doporučení ERC 2015 pro poresuscitační péči a směřování nemocných po KPR do specializovaných center.

DETAILNÍ INFORMACE ZDE

Expert consensus statement: Cardiac Arrest Centers. Joint Statement of Czech Professional Societies: Czech Acute Cardiac Care Association of the Czech Society of Cardiology, Czech Resuscitation Council, Czech Society of Intensive Care Medicine ČLS JEP, Czech Society of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care Medicine ČLS JEP, and Society for Emergency and Disaster Medicine ČLS JEP. Cor et Vasa 2017.

VII. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČRR: RESUSCITACE DĚTÍ

_

Letošní ročník odborného symposia ČRR bude zaměřen na resuscitaci a první pomoc prováděnou dětmi (Kids saving lives), dětské pacienty v pozici našich pacientů (KPR u dětí, akutní stavy v pediatrii) a resuscitaci novorozenců po porodu (porod mimo zdravotnické zařízení, nedonošený novorozenec v přednemocniční péči). Aktuality sledujte na facebooku nebo twitteru ČRR.

Termín časné registrace a příjem abstrakt byl prodloužen do 15. 5. 2017. Členové ČRR získávají při časné registraci 10% slevu!

Detailní informace o akci a program konference ZDE

_

ZDE KLIKNĚTE pro registraci na konferenci RESUSCITACE 2017!

_


Saint Zenobius Resuscitating a Dead Child, Benozzo Gozzoli (Benozzo di Lese di Sandro) (Italian, Florence ca. 1420–1497 Pistoia), MET, NYC. http://www.metmuseum.org/art/collection/search/436564

Fotografie: prof. Renzo Dionigi, Dept. of Surgical Sciences, Varese, Italy. http://www.renzodionigi.com

PRVNÍ POZVÁNKA NA KONGRES RESUSCITATION 2017

Kongres ERC Resuscitation 2017 se uskuteční 28.-30. září 2017 ve Freiburgu v Breisgau, SRN. Odborný program bude zahrnovat největší kontroverzní témata v resuscitaci, hands-on workshopy a mezinárodní soutěž v KPR, do které ČRR tradičně vyšle svůj národní tým. Detailní informace o kongresu najdete zde.

PROHLÁŠENÍ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE LZS OD ROKU 2017

_

Výbor ČRR se připojuje k prohlášení Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR (AZZS ČR) a ČLS JEP Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (SUMMK) k výběrovému řízení na provozovatele letecké záchranné služby (LZS), kdy zdlouhavý postup kompetentních institucí ohrožuje zachování kontinuity bezpečného provozu vrtulníků LZS od 1. 1. 2017.

Povinností ČRR je zajištění implementace doporučených postupů pro KPR a léčbu akutních koronárních syndromů na území České republiky, které mj. definují poskytování péče lege artis. Při výpadku LZS nebude možné zajistit přednemocniční neodkladnou péči na dosavadní úrovni, zejména v horských oblastech, při nedostupnosti pozemních posádek apod. Využívání LZS v dosavadní kvalitě je již nedílnou součástí komplexní péče o nemocné se srdeční zástavou, akutním koronárním syndromem i závažnými úrazy. ERC Guidelines 2015 přímo uvádějí v kapitole srdeční zástava v horských a vzdálených oblastech: “Whenever possible, transport the patient with air rescue. The organisation of the helicopter emergency medical service affects the outcome. (Kdykoliv je to možné, transportujte pacienta s využitím vrtulníku. Způsob organizace LZS ovlivňuje výsledek léčby)”.

Prohlášení AZZS ČR, ČLS JEP SUMMK a ČRR

Podmínky pro zahájení efektivní a bezpečné spolupráce zdravotnické posádky ZZS s novým provozovatelem LZS

EVROPSKÝ DEN ZÁCHRANY ŽIVOTA 2016

  • 14. října 2016: ZZS kraje Vysočina a ČČK Třebíč pořádají výuku první pomoci a KPR na Karlově náměstí v Třebíči
  • 18. října 2016: ZZS Plzeňského kraje pořádá výuku první pomoci a KPR na Náměstí Republiky v Plzni
  • 18. října 2016: ZZS Královéhradeckého kraje, ČRR a Nadační fond Kryštůfek pořádají výuku první pomoci a KPR v OC Futurum v Hradci Králové

Další informace o kampani a materiály ke stažení na http://restartaheart.eu

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ERC

Nové webové stránky European Resuscitation Council (ERC) jsou v provozu na původní adrese: https://www.erc.edu.

  • MyERC – stránka s vaším osobním profilem (všichni uživatelé se musí do systému nově přihlásit nebo si vyžádat aktivaci svého původního účtu podle pokynů na webu)
  • CoSy Course System – e-learningový vzdělávací systém a informace o kurzech ERC nahrazují dosavadní Course Management System (CMS)
  • New Course Library – náhrada původního kalendáře s přehledem všech veřejně přístupných kurzů ERC v Evropě
  • New Web Shop – e-shop s nabídkou nových manuálů 2015
  • Nápověda – časté otázky a odpovědi

ČESKÝ PŘEKLAD DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO KPR 2015

Český překlad shrnutí doporučených postupů pro KPR 2015, který byl vydán jako mimořádné vydání časopisu Urgentní medicína, je k dispozici ZDARMA ke stažení z webu https://cprguidelines.eu – záložka Guidelines 2015 – Translations – Czech.

Pro stažení dokumentu v PDF (6293 Kb) klikněte prosím ZDE

Older posts «

» Newer posts