Subscribe to RSS feed

«

»

ČRR ZÍSKALA VZDĚLÁVACÍ GRANT EVROPSKÉ KOMISE

Evropská komise schválila České resuscitační radě (ČRR) žádost o grantovou podporu na dvouletý projekt v rámci programu Leonardo da Vinci s názvem Introducing ALS Provider Trainings Into the Czech Republic.

Projekt na období 1. listopadu 2011 až 30. října 2013 byl schválen k financování v plné výši 148.517 EUR. Zahraničními partnery ČRR jsou v tomto projektu University Hospital Bristol NHS a Polska Rada Resuscitacji, Krakow.

Hlavním manažerem projektu za Českou republiku je Mgr. Marek Uhlíř, lékařským koordinátorem MUDr. Jose Dizon a finanční management zajišťuje společnost Guarant International. Cílem projektu je snížit náklady na pořádání kurzů ALS a vytvoření stabilní tým českých instruktorů ERC.

V průběhu roku 2012 a 2013 se v České republice uskuteční 6 kurzů ALS a 2 kurzy GIC.

1 comment

  1. ČRR NABÍZÍ STIPENDIUM NA KURZY ALS » Česká resuscitační rada says:

    [...] ALS provider s finančním příspěvkem ve výši 360 EUR (9 400,- Kč) z grantu Evropské komise Introducing ALS Provider Trainings into the Czech Republic. Zájemci o získání stipendia mohou posílat svoje žádosti na e-mailovou adresu: [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>