Subscribe to RSS feed

«

»

KURZ GIC PO TŘECH LETECH ZNOVU V ČESKÉ REPUBLICE!

_

ERC – European Resuscitation Council Generic Instructor Course (GIC) se uskuteční v termínu 18.-19. června 2018 v EA hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Podrobnosti o kurzu naleznete na webu ČRR: http://old.resuscitace.cz/?page_id=2435.

Kurzu GIC se mohou zúčastnit výhradně absolventi kurzů ALS, ILS, EPALS, EPILS, ETC nebo NLS, kteří získali kvalifikaci Instructor Potential (IP). Další podmínkou účasti je alespoň základní schopnost komunikace v anglickém jazyce. Kurz GIC se koná v České republice teprve potřetí (2012, 2013, 2015).

Registrace bude zahájena 19. března 2018 v 9:00 na webu HANZO Production: http://hanzo.cz/gic

Případné dotazy k registraci, fakturaci a ubytování vyřizuje sekretariát ČRR: HANZO Production s.r.o., email: office@hanzo.cz