Subscribe to RSS feed

«

»

EVROPSKÝ DEN ZÁCHRANY ŽIVOTA BUDE CELOSVĚTOVÝ!

Hradec Králové, 16. října 2018 – Každoročně je v evropských zemích organizován Evropský den záchrany života, ale ten letošní se bude lišit. Historicky poprvé se k osvětové akci ERC (European Resuscitation Council) přidají všechny státy světa, které sdružuje Mezinárodní výbor pro resuscitaci ILCOR. Cílem akce je zvýšit povědomí lidí o významu laické resuscitace, kterou lze zachránit mnoho životů. V různých zemích světa se míra provádění resuscitace před příjezdem záchranné služby k pacientovi pohybuje v rozmezí od 5 do 80 procent.

Podtitul letošní kampaně #worldrestartaheart Každý člověk na světě může zachránit život! podporuje myšlenku, že resuscitace je natolik jednoduchým výkonem, že jej může provádět opravdu kdokoliv, dokonce i děti od věku 12 let. Pro přežití dospělých osob se spatřenou srdeční zástavou doma, v práci nebo na veřejnosti je velmi efektivní samotná srdeční masáž, kterou lze provádět bez předchozího nácviku. Při nálezu osoby v bezvědomí nebo náhlém kolapsu volejte okamžitě 155 a postupujte podle pokynů operátora tísňové linky. Naučte se zapnout na svém mobilním telefonu funkci hlasitého odposlechu. Laická resuscitace dvoj- až trojnásobně zvyšuje šanci postiženého na přežití! (AT)

Na webu ERC si můžete stáhnout plakáty a letáky v několika světových jazycích: https://www.erc.edu/about/restart

PREZENTACE ERHD 2018

PLAKÁT ERHD 2018NÁVOD NA POSKYTNUTÍ POMOCI