Subscribe to RSS feed

«

»

CELOSTÁTNÍ PROJEKT ČRR: ZACHRAŇTE ŽIVOT!

Statutární město Hradec Králové se jako první v České republice připojilo k celostátnímu projektu ČRR ZACHRAŇTE ŽIVOT. Jeho cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o příznacích srdeční zástavy a významu dvou jednoduchých kroků pro záchranu lidského života: 1) přivolání záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155 a 2) provádění nepřímé srdeční masáže. Instruktážní samolepky s praktickým návodem na poskytnutí pomoci při srdeční zástavě se v průběhu září objeví ve všech hradeckých autobusech a trolejbusech, v říjnu se k projektu připojí Brno a další města.

Samolepky ve formátu A5 s oboustranným potiskem lze objednat na sekretariátu ČRR: kralova@guarant.cz. Hlavním partnerem projektu je společnost Kapitol, pojišťovací a finanční poradenství a. s.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Srdeční zástava postihuje v Evropě přibližně půl miliónu osob ročně! Nejčastější příčinou zástavy je onemocnění srdce, například akutní infarkt srdečního svalu. Vlivem změn životního stylu, stresu, kouření a dalších rizikových faktorů však narůstá výskyt srdečních zástav u velmi mladých osob, včetně sportovců. Srdeční zástava vzniká obvykle neočekávaně, často z plného zdraví a bez varovných příznaků. Nikdo z nás neví, zda se v příštích minutách nestane svědkem takové příhody nebo zda nebude pomoc potřebovat sám. Poskytnutí pomoci je velmi jednoduché: zavolání na linku 155 pomocí mobilního telefonu a provádění srdeční masáže musí zvládnout úplně každý, včetně větších dětí. Operátoři tísňové linky 155 zároveň po telefonu provedou volajícího správným postupem, než posádka záchranné služby dojede na místo. Zahájením resuscitace u člověka se srdeční zástavou, tedy ve stádiu klinické smrti, nelze nikdy nic pokazit. Je možné „pouze“ zachránit život…

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) evidoval v roce 2009 v České republice celkem 7815 resuscitací s přežitím pouhých 5,6 %, zatímco v jiných evropských zemích přežívá téměř 11 % postižených. “Resuscitace zahájená svědky srdeční zástavy zvyšuje šanci na přežití trojnásobně oproti případům, kdy není poskytnuta první pomoc žádná. Mnoho našich spoluobčanů tak mohlo dnes žít, pokud by jim byla poskytnuta pomoc správně a především včas. Častou příčinou neposkytnutí pomoci bývá nerozpoznání srdeční zástavy nebo obava z vlastního selhání,” uvedl MUDr. Anatolij Truhlář, předseda ČRR.

Srdeční zástava se projevuje náhlou ztrátou vědomí s pádem postiženého na zem. Většina lidí po vzniku srdeční zástavy nepřestane dýchat úplně (jak bylo v minulosti popisováno), ale po dobu několika dalších minut se ještě lapavě nadechuje („jako kapr“) VIDEO. Tento stav vyžaduje okamžité přivolání záchranné služby (tísňová linka 155) a zahájení resuscitace VIDEO.

Pro záchranu postiženého je nejdůležitější nepřímá srdeční masáž. Střed hrudníku musí být stlačován do hloubky 5 až 6 centimetrů frekvencí 100 až 120krát za minutu. Rytmickým stlačováním hrudníku lze rozpohybovat krev transportující kyslík do mozku. Srdeční masáž je nutné bez váhání zahájit co nejdříve, protože mozkové buňky přežijí bez kyslíku jen velmi krátkou dobu. Provádění samotné srdeční masáže stačí k přežití většiny postižených. Umělé dýchání z úst do úst je dnes vyhrazeno jenom dobře vyškoleným zachráncům. Každý by měl přesto vyhledat kurz první pomoci, kde je tato technika vyučována, protože umělé dýchání má velký význam u dětí nebo tonoucích.

Mediální kampaň ČRR ZACHRAŇTE ŽIVOT pro zlepšení výsledků resuscitací podpořili v České republice mezi prvními MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, ing. Miloslav Kulich, ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové a MUDr. Jiří Mašek, ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Samolepky se stručným návodem na poskytnutí pomoci při srdeční zástavě budou rozmístěny ve vozidlech městské hromadné dopravy, ve školních zařízeních a sportovních areálech.

_

Projekt ČRR byl inspirován mediální kampaní American Heart Association (AHA) TWO STEPS TO SAVE A LIFE a tuzemským projektem Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy – Územního střediska záchranné služby.

2 comments

  1. MUDr. Iva Šteflová says:

    Připojuji se k projektu a prosím zaslat samolepky. Děkuji a zdravím. MUDr. Iva Šteflová

  2. Bohdan Lukáč says:

    Visačku jsem viděl v Brně na autobusech MHD a velmi se mi líbila jak forma tak obsah a etický apel. Výborně.
    MUDr. Bohdan Lukáč, Český Krumlov

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>